editorial heading

Fiscaal attest

 

 

Een inschrijving voor een Themakamp kan je inbrengen bij je belastingaangifte en geeft recht op een fiscale aftrekbaarheid. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

 

  • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderen tot 12 jaar (tot de dag dat je kind 12 jaar wordt).
  •  
  • De belastingplichtige die de opvangkosten aftrekt, moet zelf van een beroepsinkomen genieten. Het gaat immers om een vermindering van het belastbaar inkomen.
  •  
  • De kinderen waarvoor men de opvangkosten aftrekt, moeten fiscaal ten laste zijn van de belastingplichtige.
  •  
  • Na deelname aan een kamp ontvang je automatisch een fiscaal attest het jaar nadien.
  •  
  • Het maximaal aftrekbare bedrag is beperkt tot 11,20 euro per kind en per opvangdag ongeacht de duur van de opvang.